Om oss


Södra Avenyns verksamhet bygger på den erfarenhet och kunskap vi konkretiserade under åren vi arbetade med AvenyTeamet.

Den övergripande idén var att kunna förena olika behandlingsmodeller i samverkan under ett och samma tak  utan att någon idé

skulle ha tolkningsföreträde. Det övergripande målet var att kunna erbjuda den enskillde individen en för deras behov anpassad 

vård och behandling. 

Stor vikt lades på på mötet med de som sökte vår hjälp och förståelsen av deras problem. Detta uppnådde vi genom att vid första

mötet vara mer än en behandlare av olika inriktning och bjuda med för besökaren viktiga personer. Ett Narrativt och

 familjeinriktat förhållningssätt i dessa möten möjliggjorde för alla närvarande att både bli lyssnade till och få lyssna.

Detta är ett arbetssätt vi fortsätter att erbjuda de som kommer till oss för att få en bredare bedömning och snabbare resultat.


Gruppen utgöres för närvarande av

Södra Avenyn i Helsingborg AB

Göran Ögander - Legitimerad läkare, specialist i allmänpsykiatri (Tar inte mot nya psykiatrisk patienter)

Yvonne Wallberg-Andersson - Sjuksköterska och legitimerad psykoterapeut

Björn Jönsson -       Socionom och legitimerad psykoterapeut

Anna Nyström -       Socionom och legitimerad psykoterapeut

Associerade medarbetare

Anne Olofsson - Maria Yngwe - Christina Bäckblom Fahlen


 

© Göran Ögander 2013