Våra Tjänster

Kopia av PICT0023 - Kopia
  • Behandling av depression och ångestsjukdomar
  • Behandling av sömnstörningar
  • Behandling av ätstörningar
  • Behandling av utmattningssyndrom
  • Familjebehandling
  • Handledning, konsultationer och föreläsningar

Handledning

Vi har ramavtal med Kommunförbundet

Handledares kompetens:

* Christina Bäckblom Fahlenkontakt@christinafahlen.se
  Mobil: 0705524323

Socionom, leg. psykoterapeut, utbildad handledare i psykosocialt arbete, auktoriserad familjerådgivare.
Mångårig erfarenhet av psykosocialt arbete inom olika verksamhetsområden samt chefserfarenhet. 
Handledarerfarenhet inom samma område inklusive erfarenhet av chefshandledning. 


Handledning i psykosocialt arbete :

Kontinuerlig feedback kring det egna arbetssättet och sig själv som resurs ,  
en process som syftar till att utveckla yrkeskompetensen samt till personlig utveckling.
Psykosocialt arbete är ett samlingsbegrepp för metoder inom socialt arbete riktat till individer, familjer
och grupper i förebyggande och/eller behandlande syfte.

Länkar: www.handledarforeningen.com


Yvonne Wallberg Anderssonyvonne.wallberg-andersson@sodraavenyn.se
Tel. 042-400 17 52

Leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut, Godkänd handledare i Omvårdnad, Mindfulnessinstruktör,
NADA-akupunktör, handledare och lärare för psykoterapeuter.


Omvårdnadshandledning:

Handledning i Omvårdnad ger stöd och utveckling för dem som arbetar med vård och behandling.
Etiska ställningstagande, samordning av olika insatser för bästa behandling, de viktiga samtalen med
patienter och närstående är vanliga områden som berörs i handledning.

Länkar:  www.swenurse.se/omvardnadshandledning

© Göran Ögander 2013